Rally - Folkerace - Atv

 
Efter en lang sej kamp...
d. 21. januar 2022 blev vores banesag sendt i 8 ugers høring.
På linket her under kan du finde mere information om hvordan du kan sende et høringssvar og støtte BMS. Vi håber nu at det lykkes at få de sidste tilladelser så vi igen kan komme igang på banen. 
 
læs bl.a
"Markfirben 
Bestande og leveforhold
Ved moniteringen i maj og juni 2021 blev der fundet i alt 12 markfirben indenfor det undersøgte
areal. Heraf var 4 voksne, og der var 8 unge markfirben klækket i eftersommeren 2020. Ser man
på området i dag er størstedelen plantet til med tæt skov og uegnet som raste- og yngleområde
for markfirben. Den sydlige del, som nu er planlagt til motorbane og tidligere har været råstofgrav,
er raste- og yngleområde for markfirben. Udviklingen af motorbanen vil ikke have negativ
indvirkning på forekomsten af markfirben, tværtimod vil de i notatet foreslåede plejetiltag
side 9
understøtte mulighed for at den isolerede bestand af markfirben kan opnå gunstig
bevaringsstatus"
 
Hvis alt går godt forventer vi at kunne starte op på banen først i maj måned. 
 
 
 

FOLKERACE

Der køres på en jordbane på Bolbyvej 12
Folkarace kan køres fra det år du fylder 14 år.


 

Rally

Du skal have kørekort for at køre. Men du kan sidde ved siden af fra du er 14 år.

ATV

Hvis du ikke er gammel nok til at køre Folkerace kan du starte på Atv. Det kan du fra du er 6  år. 
 Følg os på vores facebook: Folke Race Bornholms Motor Sport eller
Støttegruppe - Folkeracebane på Bornholm
Bornholms Motor Sport | Løkkegade 6, 3790 Hasle